Psychologie

Psychologie Second Care helpt u weer op weg

Voor een ervaren psycholoog in Zoetermeer, klopt u aan bij Second Care. Onze vriendelijke deskundigen, bieden een luisterend oor. Samen met u brengen wij uw klachten in kaart, bespreken wij wat de achtergrond van de klachten is en hoe zij het dagelijks functioneren in uw leven en in uw werkzaamheden beïnvloeden. Het doel is dat er een duidelijk beeld ontstaat, waarover wij het eens zijn en dat er concrete doelen geformuleerd worden. Vanuit onze professionele en uw eigen persoonlijke deskundigheid gaan wij er vervolgens met u mee aan de slag.

Psychische klachten, zoals chronische overspannenheid, angstklachten, depressie of chronische vermoeidheid en pijn, zorgen ervoor dat mensen minder goed functioneren in het dagelijks leven. Wij helpen u graag met het vinden van uw weg in de wereld en het omgaan met de eisen die daarbij horen. In onze behandeling richten wij ons op het vergroten van de draagkracht en het nemen van de eigen persoonlijke verantwoordelijkheid om voor u belangrijke doelen en waarden te realiseren. Heel belangrijk is het gevoel weer de eigen regie over uw leven te ervaren, het gevoel te hebben weer aan uw eigen roer te staan. Anders gezegd, dat u het gevoel heeft zelf weer centraal te staan om richting aan uw leven te geven.

Algemene aanpak
Meestal zullen de gesprekken plaats vinden volgens principes en methodieken van de Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en de Acceptatie en Commitment Therapie (ACT, waarvan internationaal en wetenschappelijk is vastgesteld dat zij werkzaam zijn. Daarnaast oriënteren wij ons zo breed mogelijk om ook andere technieken die hun empirische  waarde bewezen hebben in te zetten bij de begeleiding van de individuele persoon. Zo maken wij gebruik van EMDR (“Eye Movement Desensitation Reprocessing”) voor begeleiding bij traumatische ervaringen, van mindfullness-technieken gericht op ontspanning en van procedures om  het zelfvertrouwen te verhogen.

 

Doelgroep

Bij Second Care kunt u bij ons terecht met de volgende klachten:

-          Stemmingsproblematiek
-          DSM-5 diagnose
-          Burn-out klachten
-          (vermoeden van) depressieve stoornis
-          Angststoornis
-          Ongedifferentieerde somatoforme stoornis
-          Chronisch vermoeidheid

 

Tarieven

Behandeltarieven
Mocht er met uw verzekeraar geen contract zijn gesloten, heeft u geen verwijsbrief, vallen uw klachten onder de OVP of wenst u geen vergoeding door een verzekeraar, dan betaalt u het particuliere tarief van € 98 per consult. U ontvangt dan rechtstreeks een factuur.

Kort traject € 472,65
Middel traject € 805,34
Intensief traject € 1262,82


Annuleren van afspraken
De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft besloten dat niet nagekomen afspraken of te laat afgemelde afspraken niet meer door de zorgverzekeraar vergoed mogen worden. Deze kosten worden dan ook, los van de reden, bij u in rekening gebracht.

Mocht u verhinderd zijn voor de afspraak, annuleert u deze dan tenminste 24 uur van te voren. Zo voorkomt u dat wij een rekening moeten sturen voor de gereserveerde tijd. Afspraken op de maandag, die maandag voor 08.45 uur worden afgezegd zullen niet in rekening worden gebracht. U kunt ons dagelijks telefonisch bereiken van 08.00 uur tot 17.00 uur. Ook kunt u een mail sturen om uw afspraak te annuleren naar secinfo@secondcare.nl


Het tarief voor een niet nagekomen afspraak bedraagt € 45.

Vergoedingen

Cliënten bij Second Care dienen zelf bij hun zorgverzekeraar na te gaan of de gekregen behandelingen vergoed worden en wat het maximaal aantal behandelingen op jaarbasis is. Behandeling van bepaalde klachten worden niet meer vergoed uit het basispakket. Dit wordt onverzekerd product (OVP) genoemd. Second Care heeft voor de psychologie contracten afgesloten met de CZ-groep, Friesland, DSW, multizorg VRZ en Zorg en Zekerheid.

Indien mogelijk zal Second Care de declaraties direct naar de zorgverzekeraar sturen. Als dit niet mogelijk is, ontvangt u de factuur thuis en draagt u zelf verantwoordelijkheid voor de betaling. Second Care kan nimmer (financieel) verantwoordelijk worden gesteld voor het niet vergoeden van behandelingen door uw zorgverzekeraar.

 

Kwaliteit

 

 

Overige informatie

Spoedgevallen buiten openingstijd
Wanneer u na 17 uur of in het weekend direct psychische hulp nodig hebt kunt u zich wenden tot de Huisartsenpost, de SEH of de crisisdienst van de GGZ.

Wachttijden
Wachttijd tot intake: maximaal een week
Start behandeling na intake: direct.

Verwijzing
Voor vergoeding van consulten psychologie via uw zorgverzekering, is een verwijzing nodig van de huis- of bedrijfsarts.

Klachtenregeling
Indien u klachten hebt over de behandeling of de therapeut verzoeken wij u deze altijd eerst bespreekbaar te maken bij de therapeut zelf. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u de operationeel manager om bemiddeling vragen. Wanneer dit niet de gewenste oplossing geeft kunt u met uw klacht terecht bij: NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen), Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam. Telefoon: 020-4106222.

Klachtenformulier

 

Onze psychologen

Frans Wentholt, lid NIP, Nederlands Instituut van Psychologen en gezondheidszorgpsycholoog (BIG-geregistreerd 69054561725).