MDR-trajecten

Multidisciplinaire Training

Toelichting:

Pijn > Angst (bewegingsangst, angst voor pijn, rijangst etc.) > leidt tot inactiviteit > cognitieve beperkingen (algehele overgevoeligheid, prikkelgevoeligheid, spanning, zorgen, concentratie en/of geheugenproblemen) > Hypertonie, oftewel het Alarmsysteem is geactiveerd.

Dit uit zich in o.a. afname van spiercoördinatie en mobiliteit, onvermogen te ontspannen, hogere en snellere ademhaling). Zolang het alarmsysteem geactiveerd staat is het lichaam als het ware bezig met overleven en is er geen energie over voor werken aan herstel > Dit leidt o.a. tot slecht slapen > toenemend vermoeidheid > Versterkt de pijn. 

De cirkel is daarmee tevens een continue energielek: op de emoties, gebrek aan (goede / positieve) activiteiten en het geactiveerde alarmsysteem.

Onderscheidend vermogen

Ons onderscheidend vermogen komt het best tot zijn recht bij de revalidatie van cliënten met uiteenlopende klachten die zijn ontstaan na een ongeval. Dit is een cliëntgroep waarbij, als er sprake is (of dreigt) van stagnerend herstel, de oorzaak vaak ligt in een multifactoriële problematiek. Niet ongebruikelijk daarbij is dat er geen, of onvoldoende, medische verklaring voor de klachten en/of beperkingen aanwezig is.

Cliënten krijgen geheel kosteloos en vrijblijvend een kennismakingsgesprek. Hierin is het voor de cliënt mogelijk om kennis te maken met ons centrum, onze werkwijze en zelf te bepalen of een multidisciplinaire revalidatie bij hem/haar past. Tevens is het voor ons als behandelcentrum een moment waarop wij kijken of een cliënt binnen onze multidisciplinaire aanpak op zijn plek is en of wij voldoende redenen zien om een multidisciplinaire expertise aan te vragen.

De multidisciplinaire expertise is een uitgebreid (para)medisch onderzoek waarin het behandelteam gezamenlijk de situatie en omstandigheden van de cliënt in kaart brengt. Hiervoor heeft de cliënt meerdere intakegesprekken, verspreid over 2 dagdelen. De intake bestaat uit een afspraak met onze arts, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog en coach.

  • Het team brengt middels de expertise de fysieke (on)mogelijkheden in kaart:
  • Cognitieve (mentale) klachten of beperkingen
  • Fysieke belastbaarheid en beperkingen
  • Copingstijl (wijze van omgang met klachten/omstandigheden)
  • Relevante sociale- en omgevingsfactoren
  • Thuissituatie
  • Studie- en/of werksituatie

Doel hiervan is een compleet beeld te krijgen van alle potentieel aanwezige herstelbelemmerende factoren.

Onze visie hierin is dat het lichaam uit zichzelf goed in staat is te herstellen, mits de herstelbelemmerende factoren opgeheven worden. Vaak is er sprake van een vicieuze cirkel waar cliënten in terecht zijn gekomen.

Behandelplan

Het behandelplan en de prognose word geformuleerd naar aanleiding van de multidisciplinaire expertise. Deze is gericht op het wegnemen van deze factoren die herstel in de weg staan. De behandeling is dan ook niet gericht op de pijn en/of de klachten, maar op de factoren die deze in stand houden. Oftewel de vicieuze cirkel doorbreken en een andere, meer adequate copingstijl leren toepassen. Hiermee werken we aan de toekomst, een adequate copingstijl verkleind de kans op recidivering aanzienlijk.

In het behandelteam is de centrale coördinator de schakel tussen betrokken externe partijen (bij letselschade), de cliënt en het behandelteam. Deze is centraal aanspreekpunt, genereert de (medische) rapportages en is tevens onderdeel van het behandelteam.

Onze aanpak maakt dat onze revalidatietrajecten altijd maatwerk zijn en specifiek op de cliënt geschreven, waardoor wij garant staan voor een optimaal resultaat.

Second Care; expertisecentrum in Multidisciplinaire revalidatietrajecten