Fysiotherapie

Wat is fysiotherapie

Een fysiotherapeut is een deskundige die een patiënt zo optimaal mogelijk ondersteunend geneest, met gebruik van specifieke (para)medische kennis en behandeltechnieken. Middels fysiotherapeutische behandelmethodieken worden fysieke verbeteringen bewerkstelligd die de revalidant in staat stellen om de belastbaarheid (naar een maximum) te verhogen. De patiënten die door een fysiotherapeut worden behandeld hebben meestal problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat.

Daarnaast zijn we bij Second Care gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met chronisch pijn en vermoeidheidklachten. Dit kan monodisciplinair of multidisciplinair uitgevoerd en begeleid worden. Bij de laatste mogelijkheid kunnen er naast de fysiotherapie ook andere disciplines zoals ergotherapie en psychologie worden ingezet. Doel van de behandeling is om u inzicht te geven op welke wijze u zelf invloed kan uitoefenen op uw belastbaarheid en zodoende uw activiteiten weer naar meer tevredenheid en efficiëntie kan uitvoeren.

 

Werkwijze

Als een patiënt onder behandeling van één van onze fysiotherapeuten komt, zal de behandelend fysiotherapeut altijd beginnen met een oriënterend vraaggesprek (anamnese). Aansluitend zal er een lichamelijk onderzoek plaatsvinden, waarna een diagnose en een voorlopig behandelplan worden opgesteld.

Een belangrijke visie binnen onze praktijk is de uitleg en beeldvorming aan de patiënt van het klachtenbeeld met de daaraan gekoppelde prognose. Met deze uitleg weet de patiënt wat de mogelijke oorzaak van het klachtenbeeld is en wat er qua behandeling te verwachten is. Er wordt binnen de revalidatie uitgegaan van een actieve benadering tijdens een behandel- of trainingstraject. Wij beschikken dan ook over een uitgebreide oefenzaal.

 

Vergoeding en verwijzing

Voor vergoeding door de verzekering is een verwijzing van de huisarts niet nodig, u kunt rechtstreeks terecht bij één van onze fysiotherapeuten. Kinderen tot 18 jaar krijgen fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering. Volwassenen vanaf 18 jaar krijgen de therapie vergoed vanuit een aanvullende verzekering. De precieze vergoeding kunt u navragen bij uw verzekeraar.

Second Care heeft voor de fysiotherapie contracten afgesloten met Menzis, de CZ-groep, Azivo, DSW, multizorg VRZ, Achmea/Agis,VGZ en Zorg en Zekerheid. Indien mogelijk zal Second Care de declaraties direct naar de zorgverzekeraar sturen. Als dit niet mogelijk is, ontvangt u de factuur thuis en draagt u zelf verantwoordelijkheid voor de betaling. Second Care kan nimmer (financieel) verantwoordelijk worden gesteld voor het niet vergoeden van behandelingen door uw zorgverzekeraar.

 

Chronische indicatie

Bent u ouder dan 18 jaar en krijgt u fysiotherapie op chronische indicatie volgens de Lijst Borst? Dan zijn de eerste 20 behandelingen voor rekening van de aanvullende verzekering. Vanaf de 21e behandeling vallen de behandelingen onder de basisverzekering. Bent u niet aanvullend verzekerd of voor minder dan 20 behandelingen dan komen deze behandelingen tot de 21e behandeling voor uw eigen rekening.

Fysiotherapie vanuit de basisverzekering valt onder het wettelijk vastgestelde eigen risico. Dus als u nog eigen risico over heeft, dan verrekent de zorgverzekeraar dit eerst met u voordat zij de behandelingen gaan vergoeden.

 

Tarieven

Behandeltarieven

Zitting fysiotherapie in de praktijk € 32,00
Zitting fysiotherapie bij de patiënt thuis € 45,00
Screening € 14,50
Intake en onderzoek na screening € 33,00
Screening en intake en onderzoek € 43,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 42,00
Eenmalig onderzoek uitbehandeling € 61,00
Eenmalig onderzoek € 55,00
Niet nagekomen afspraak € 22,00

  

Annuleren van afspraken
De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft besloten dat niet nagekomen afspraken of te laat afgemelde afspraken niet meer door de zorgverzekeraar vergoed mogen worden. Deze kosten worden dan ook, los van de reden, bij u in rekening gebracht.

Mocht u verhinderd zijn voor de afspraak, annuleert u deze dan tenminste 24 uur van te voren. Zo voorkomt u dat wij een rekening moeten sturen voor de gereserveerde tijd. Afspraken op de maandag, die maandag voor 08.45 uur worden afgezegd zullen niet berekend worden. U kunt ons dagelijks telefonisch bereiken van 08.00 uur tot 17.00 uur. Ook kunt u een mail sturen om uw afspraak te annuleren naar secinfo@secondcare.nl

Het tarief voor een niet nagekomen afspraak bedraagt €22.

Klachtenregeling

Indien u klachten hebt over de behandeling of de therapeut verzoeken wij u deze altijd eerst bespreekbaar te maken bij de therapeut zelf. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u de operationeel manager om bemiddeling vragen.

Wanneer dit niet de gewenste oplossing geeft, kunt u met uw klacht terecht bij:
Klachtencommissie van het KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
tel. 033 - 467 29 00

Klachtenformulier

Medical Fitness

Voor wie
Medical fitness is bedoeld voor zowel mensen met acute of chronische fysieke klachten als sporters die hun fysieke vermogen willen optimaliseren.

Onze werkwijze
Wij koppelen medische kennis aan kennis van professionele kracht- en revalidatie-apparatuur, zodat u gericht en verantwoord kunt trainen aan de hand van een individueel opgesteld trainingsprogramma. Wij hebben ervaring in het trainen en revalideren van mensen met conditie-achterstand, blessures, orthopedische-, neurologische- en postoperatieve klachten en klachtenbeelden (bijv. fibromyalgie, ME/CVS, CARA, Reuma, Parkinson, M.S.).

Om een zo optimaal mogelijk trainingsschema te maken, starten wij met een korte medische intake en bloeddrukmeting. Mogelijke risicofactoren worden in beeld gebracht, uw medische geschiedenis, alsmede is er de mogelijkheid tot lichamelijk onderzoek/testen. Tijdens dit gesprek worden ook uw doelstellingen besproken op basis waarvan uw individuele trainingsschema ingevuld kan worden. Door gerichte training van spierkracht, coördinatie en uithoudingsvermogen zal de fysieke belastbaarheid toenemen, vergeleken met de oude situatie. U kunt de belasting die u ondervindt van werk-, sport-, en/of thuissituatie beter aan.

Deze intake valt onder een screening fysiotherapie, voor vergoedingen in deze controleer uw verzekering, bij geen vergoeding zijn deze eenmalige kosten voor uzelf.

Tarieven

De medical fitness abonnementen die wij aanbieden zijn:

Maandabonnement medical fitness       1 maal per week     € 38,50

Maandabonnement medical fitness       2 maal per week     € 72,00

Maandabonnement medical fitness       3 maal per week     € 88,00

 

Kwartaalabonnement medical fitness     1 maal per week     € 108,00

Kwartaalabonnement medical fitness     2 maal per week     € 190,00

Kwartaalabonnement medical fitness     3 maal per week     € 220,00

 

Onder een training wordt verstaan: 1 uur trainen, in een groep van maximaal 8 personen, onder begeleiding van een fysiotherapeut. Deze trainingen vinden plaats op afspraak, dus er is geen vrije inloop.

 

Onze fysiotherapeuten

Linda Tegelaar, ingeschreven in het BIG register en het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF, Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie nr: 300507