Over ons

Wie zijn wij

Second Care is een (para)medisch, psychologisch kennis- en interventiecentrum, gevestigd in Zoetermeer. Second Care is niet gebonden aan één zorgverzekeraar. Juist de onafhankelijkheid zorgt ervoor dat een evenwichtige afweging plaatsvindt tussen de belangen van de cliënt, de zorgverzekeraar en Second Care.

Werkwijze
Wij maken geen onderscheid tussen werk en privé. Second Care gaat uit van de mens als geheel, waarvan werk en privé kunnen worden onderscheiden, maar nooit kunnen worden gescheiden. Wij kijken naar de kern van het probleem. Second Care biedt een geïntegreerde vorm van eerste- en tweedelijnszorg aan waarin verschillende zorgaanbieders op een structurele wijze met elkaar samenwerken. Wij hebben een breed team aan professionals en nemen de vraag van de cliënt als uitgangspunt. Een gelijkwaardige interactie tussen cliënt en behandelaar leidt tot een passend aanbod voor de cliënt.

Wij focussen ons op demedicalisatie, preventie, zelfmanagement en participatie. De cliënt is zelf primair verantwoordelijk voor de omgang met zijn eigen klachten. Wij besteden aandacht aan de cliënt als lid van sociale verbanden zoals werkkring en gezinsleven en de invloed die deze verbanden uitoefenen op het functioneren. We nemen de mogelijkheden van de cliënt als uitgangspunt richten ons minder op zijn beperkingen.

Onze missie
Mensen bewegen en inspireren tot fysiek en innerlijk bewust-zijn.

Onze visie
Bij Second Care heeft de mens een centrale en bepalende plaats. Wij werken demedicaliserend. Als u met uw hulpvraag een beroep op ons doet, zetten wij onze reguliere methodieken en technieken in. Door de samenwerking van de beroepsbeoefenaren vindt op basis van integriteit en oprechtheid een bundeling van kennis en inzichten plaats dat ons daadwerkelijk onderscheidt van andere professionals.