Bedrijfs/Arbeidsgerelateerde zorg

Second Care heeft een breed aanbod aan mogelijkheden om te voorkomen dat werknemers ziek worden en verzuim te voorkomen bij werknemers met klachten. Ook bieden wij mogelijkheden om zieke werknemers, met arbeidsgerelateerde klachten, weer terug naar de werkplek te begeleiden.

Door een intensieve aanpak waarbij, naast fysieke training, een bewustwordingsproces bij de deelnemer wordt bewerkstelligd, is de kans op herhaling van het klachtenbeeld geminimaliseerd. Intensieve samenwerking tussen de beroepsgroepen maakt het mogelijk snel en adequaat conclusies te trekken over het klachtenbeeld en de mogelijke behandelduur.

Onze multidisciplinaire teams bestaan uit:

· Bedrijfsartsen

· Fysiotherapeuten

· Ergotherapeuten

· Psychologen

Het productaanbod bedrijfs-en arbeidsgerelateerde zorg bestaat uit vele verschillende modules, die los van elkaar, maar ook gecombineerd kunnen worden ingezet. Ons dienstenaanbod bestaat uit 12 modules:

Module 1 - Behandeladviesgesprek
Module 2 - Multidisciplinaire intake/expertise
Module 3 - Procesbegeleiding en coaching
Module 4 - Individueel Oncologisch Revalidatie Traject (IORT)
Module 5 - Fysiotherapie
Module 6 - Revalidatietraining en medical fitness
Module 7 - Psychologie en coaching
Module 8 - Ergotherapie
Module 9 - Zwangerschapsgerelateerde klachten
Module 10 - Paramedische behandelingen
Module 11 - Werkplekonderzoek en training
Module 12 - Terugkeer naar werk

Voor meer informatie over onze bedrijfs-en arbeidsgerelateerde zorg kunt u contact opnemen met:


T 079 - 361 87 18