Second Care

Bij Second Care werken fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en psychologen. Voor fysieke en/of mentale klachten en problemen kunt u goed bij een van deze behandelaars terecht of in een gecombineerde aanpak.

UPDATE Dienstverlening Second Care blijft na doorstart gewaarborgd:

Geachte heer/mevrouw, 

Hierdoor berichten wij u dat Second Care Zoetermeer BV (“SCZ”) op 7 juni 2016 in staat van faillissement is verklaard, met benoeming van mr. H.E.C. Lisman tot curator. Sinds het uitspreken van het faillissement heeft de curator overleg gevoerd met diverse partijen en is hard gezocht naar een oplossing voor de ontstane situatie binnen SCZ.

Hierdoor informeren wij u dat Reaplus Zoetermeer BV op 24 juni jl. overeenstemming heeft bereikt met de curator over de doorstart van alle activiteiten van SCZ. Reaplus Zoetermeer BV heefteen groot deel van de personeelsleden van SCZ in dienst genomen en de dienstverlening is direct voortgezet. De naam Second Care blijft voor nu onveranderd.

Het streven is om de cliënten zoveel mogelijk hun eigen behandelaar te laten behouden. Dat kan gelukkig voor veel cliënten gerealiseerd worden. In enkele gevallen is dat echter niet mogelijk, waardoor sommige cliënten toch een andere hulpverlener krijgen. Is dat voor u het geval, dan zult u hierover benaderd worden door een medewerker van Secondcare. 

Hiermee is een oplossing gevonden waarmee de continuïteit van de dienstverlening zoveel als mogelijk gewaarborgd kan worden, zowel waar het de letselschadetrajecten betreft, de revalidatietrajecten vanuit De Gezonde Zaak en waar het de eerstelijnshulpverlening betreft.

We vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben ingelicht en hopen dat u zo min mogelijk hinder zult ondervinden van de ontstane situatie en wensen u nog een prettige dag.

Team Second Care